REVALIDATIE-PREVENTIE

Bij KSV Bredene wordt de revalidatie van JEUGD en SENIORS verzorgt door kinepraktijk KINE MANI - Robin Ryckewaert 0485/79.34.44

Het is van zéér grot belang voor uw zoon/dochter om via Kine Mani uw revalidatie in te plannen, zodat wij als club voldoende feed-back krijgen van één en dezelfde persoon die in samenwerking met KSV Bredene alle medische opvolging doet van de spelers.

Dit kan zowel positief zijn voor :

  1. Vluggere terugkomst na kwetsuur
  2. Eenvoudigere afhandeling van verzekeringspapieren
  3. Goed zicht op de verdere ontwikkeling van uw zoon/dochter...er is één dossier bij de kiné per speler zodat er géén twijfel is over de geschiedenis van sommige kwetsuren.

Gegevens :

Kine Mani
Elisabethlaan 3/1a
8400 Oostende

0485/79.34.44

ryckewaert.robin@hotmail.com

 

Visie

Interventie op de risicofactoren van sportletsels bij voetballers:

Constante blootstelling aan repetitieve atletische activiteiten beïnvloeden het risico op de integriteit van het lichaam . Voornamelijk wanneer de spelers nog niet volledig volgroeid zijn.

Door zijn unipodale stand ( op 1 been ) in voetbal , is er een grote stabiliteit noodzakelijk van de onderste ledematen en de centrale keten ( "core").
WANT letsels komen voor wanneer mechanische energie in die mate getransfereerd wordt dat de drempel van de human tissue damage  wordt overschreden .

DAAROM
- primaire preventie: goede opwarming , extrinsieke factoren ( scheenbeschermers )
- secundaire preventie : sportmedisch screening van intrensieke factoren
- tertiaire preventie : revalidatie met re-integratie

DUS
Revalidatie en heropstart in sportsetting gebeurd optimaal via overleg tussen trainer en kinesitherapeut .
Deze visie is de visie naar een professionalisering van voetbal tussen KSV BREDENE en KINE MANI